Kalender

Hösten 2023

  • 7 sept kl 19.00 körstart i Undersåkers kyrka
  • 21 sept åker vi till Kalls kyrka och lyssnar på GE-klavens konsert ”Samma ull” kl 19.00
  • 22-24 sept Körstämman Nordic Soundscapes i Edsåsdalen
  • 24 sept kl 15.00 Medverkan i avslutningskonserten för körstämman, Undersåkers kyrka
  • 28 sept kl 19.00 Sista chansen att ansluta till höstterminen.
  • 4 nov medverkan i Allhelgonagudstjänst kl 16.00 i Undersåkers kyrka och kl 18.00 i Kalls kyrka.
  • 17 dec Julkonsert kl 16.00 och kl 19.00, Undersåkers kyrka
  • 24 dec kl 23.00 medverkan i julnattsgudstjänst, Undersåkers kyrka