Vill du vara med?

De tre första övningarna varje termin är ”prova-på”-övningar. Då har alla chansen att börja kören, både nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna. Efter det är kören stängd för nya medlemmar för terminen. 

Höstterminen 2023 börjar lite speciellt. Torsdag 21 september är det ingen vanlig övning utan då ska vi på konsert! Det är våra kompisar i kören GE-klaven som ger konserten ”Samma ull” i Kalls kyrka kl 19.00. Det blir en perfekt uppladdning inför fredagen då körstämman börjar kl 16.00 med festlig invigning i Edsåsdalen.

Nya medlemmar är då välkomna de tre första övningarna 7, 14 och 28 september.

De som vill fortsätta vara med efter de tre övningarna ska kunna vara med hela terminen. Om man är bortrest eller är sjuk är naturligtvis godkända anledningar till frånvaro, annars förväntas man vara med på både övningar och uppträdanden. 

Medlemmar i kören är dessutom:

• Medlemmar i Sveriges körförbund, Undersåkerskören. Kostnad 200 kr/år

• De som står på Vuxenskolans listor som vi rapporterar

• Berättigade till körens wearevoice-konto mot en terminskostnad.