Vill du vara med?

De tre första övningarna varje termin är ”prova-på”-övningar. Då har alla chansen att börja kören, både nya och gamla medlemmar är hjärtligt välkomna. Efter det är kören stängd för nya medlemmar för terminen. 

Nya medlemmar är då välkomna de tre första övningarna 18 jan, 25 jan och 1 feb

De som vill fortsätta vara med efter de tre övningarna ska kunna vara med hela terminen. Om man är bortrest eller är sjuk är naturligtvis godkända anledningar till frånvaro, annars förväntas man vara med på både övningar och uppträdanden. 

Medlemmar i kören är dessutom:

• Medlemmar i Sveriges körförbund, Undersåkerskören. Kostnad 200 kr/år

• De som står på Vuxenskolans listor som vi rapporterar

• Berättigade till körens wearevoice-konto mot en terminskostnad.